Huldiging leden

Op zondag 6 januari ll heeft het bestuur van KF Kempenbloei Achel maar liefst 83 leden gehuldigd, die tussen 5 en 75 jaar (!) lid van haar vereniging zijn.

Na een emotionele toespraak door voorzitter Jean Pellens, mochten de gehuldigde leden hun jubileumpin, oorkonde en/of bloemen in ontvangst nemen.

De voorzitter kreeg ook nog een unieke “oorkonde van erkentelijkheid” overhandigd uit handen van penningmeester, Jan Van Otterdijk, en dit voor zijn onvoorwaardelijke inzet gedurende al die jaren dat hij lid is van onze vereniging, reeds 45 jaar, waaronder 37 jaar als voorzitter.

Na afloop van de huldiging mochten de aanwezige leden die reeds meer dan 50 jaar lid zijn, samen met een fiere voorzitter op de foto: vlnr: Achiel Claes (55 jaar lid) – Johan Tielemans (55 jaar lid) – Paul Simons (65 jaar lid) – Voorzitter Jean Pellens, Michiel Verweyen (65 jaar lid) – Jef Peeters (65 jaar lid) – Mathieu Simons (60 jaar lid).

Deze informele huldiging vond plaats na de jaarlijkse Algemene Vergadering: uiteraard werd er aansluitend gezellig geklonken op het nieuwe jaar.  Het was een geslaagde dag: aan alle jubilarissen nogmaals van harte proficiat!

%d bloggers liken dit: