Starlights

Starlights

Twirlgroep The Starlights is een onderdeel van de Koninklijke Fanfare Kempenbloei.   Deze afdeling werd opgericht in 1980 door Ricky Hospel onder de naam Black and White Girls.   Enkele jaren later, eind 1984, nam een instructrice van eigen bodem, Chris Peeters, het roer in handen.

De majorettenstick deed zijn intrede en de naam werd veranderd in The Starlights.   Het ledenaantal steeg snel.

In plaats van ‘majorettenkorps’ spreekt men nu van ‘twirling groep’.

Momenteel zijn de twirlsters opgesplitst in 6 groepen volgens leeftijd.

Verder zijn er ook nog solistes, duo’s en kleine teams.  In totaal tellen de Starlights circa 75 leden, verdeeld over trainsters, twirlsters en vriendenkring. De afgevaardigden van deze afdeling zijn Greet Schuurmans en Ine Schuurmans.

Er wordt vrijwel dagelijks gerepeteerd in de muziekzaal of in de sporthal.   The Starlights nemen regelmatig deel aan wedstrijden en tournooien, o.a. de Limburgse en nationale kampioenschappen van Vlamo, de Eurowisseltrofee, vrije wedstrijden en de wedstrijden van de NBTA Europe (National Baton Twirling Association). Reeds verschillende malen mochten The Starlights een afvaardiging sturen naar de NBTA wereldkampioenschappen!

Ook de optochten van de fanfare en drumband in het dorp worden opgevrolijkt met de aanwezigheid van onze twirlsters. Het hoogtepunt is echter het tweejaarlijkse Galaoptreden, waar telkens een wervelende, avondvullende show wordt opgevoerd. In de afgelopen jaren waren de thema’s “Back to…” (2008), “A Tribute to Disney” (2010), “Musicals”(2012), “Circus Starlights” (2014) en “De wereld rond” (2016).

%d bloggers liken dit: