Jean Pellens uitgewuifd

Na 40 jaar de voorzittershamer van de KF Kempenbloei te hebben gehanteerd heeft Jean Pellens die hamer zaterdag doorgegeven aan zijn opvolger Bram Dalemans (foto). Jean werd door heel de vereniging uitvoerig bedankt en in de bloemen gezet. Tijdens deze viering werden alle verdienstelijke leden gehuldigd en kreeg Jean de titel van erevoorzitter. En het stadsbestuur deed de KF bovendien een Kempenbloeipad cadeau!